Privacy Policy

Privacyverklaring Deze privacyverklaring richt zich tot onze bezoekers en (potentiële) klanten. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de diensten die door derden worden aangeboden. De persoonsgegevens en het gebruik Munker krijgt rechtstreeks van haar klanten persoonsgegevens. De navolgende persoonsgegevens worden door Munker verwerkt voor de hierna genoemde doeleinden:

● De contactgegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen indien u het contactformulier op de website invult.
● De contactgegevens worden gebruikt ten behoeve van het versturen van offertes en facturen en het voeren van een juiste financiële administratie.
● Het surfgedrag op onze website, hoe lang u de website bezoekt en uw IP-adres wordt verwerkt ten behoeve van de verbetering van de website en om ons aanbod van diensten op u af te stemmen.

De grondslag van de verwerking
Munker verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens op basis van een overeenkomst die wij met onze klanten sluiten. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens, omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het kan ook voorkomen dat wij persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang.

Met wie worden persoonsgegevens gedeeld?
Munker deelt uitsluitend de benodigde persoonsgegevens met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden. Het doel van de verwerking wordt daarbij steeds in acht genomen. In het geval Munker ervoor kiest om een derde partij uw persoonsgegevens te laten verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten.

Bewaartermijnen
De persoonsgegevens van onze klanten worden verwijderd nadat verwerking niet meer noodzakelijk is dan wel op het moment van het verstrijken van wettelijke bewaartermijnen.

De website
Wij plaatsen verschillende soorten cookies op onze website. Dit zijn kleine tekstbestandjes die onze website op uw computer, tablet of smartphone plaatst tijdens uw bezoek aan onze website. De functionele cookies zijn van belang om onze website goed te laten werken en het gebruiksgemak van de website te vergroten. Deze cookies onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen. Door middel van de analytische cookies, van Google Analytics, wordt het websitebezoek gemeten zodat wij onze website kunnen verbeteren. Via de instellingen hebben wij ervoor gezorgd dat de persoonsgegevens zijn geanonimiseerd. Functionele en analytische cookies plaatsen wij altijd en gebruiken wij niet om bezoekers persoonlijk te identificeren. Op deze website vragen wij toestemming voor het gebruik van tracking cookies. Dit zijn niet-noodzakelijke cookies. Via deze cookies wordt uw websitebezoek gevolgd om daarmee bijvoorbeeld een profiel van de websitebezoeker op te bouwen. Eenmaal geplaatste cookies kunt u verwijderen via de instellingen van de browser die u gebruikt. De persoonsgegevens die wij op deze manier verzamelen, delen wij niet vanuit commerciële doeleinden met derden. Wij gebruiken dit ook niet om u op een andere manier informatie te verstrekken.

Beveiliging
Munker vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens veilig zijn en doet er alles aan om een op risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdende met de stand van de techniek en de kosten die daarmee gemoeid zijn.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen uw verwerking, ons vragen om de verwerking te beperken of uw persoonsgegevens aan een derde over te dragen. Wanneer u een van uw rechten wil uitoefenen, kunt u dit aan ons doorgeven. Verzoeken stuurt u aan info@munker.com. U kunt uitsluitend een verzoek indienen voor uzelf. Omdat wij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens, willen wij er zeker van zijn dat de aanvraag wordt gedaan door de juiste persoon. We kunnen u daarom vragen om langs te komen om te verifiëren of u de persoon bent die het verzoek indient. Alle verzoeken zullen wij in behandeling nemen en binnen één maand ontvangt u van ons een reactie. In sommige gevallen kan het voorkomen dat wij geen gehoor kunnen geven aan bijvoorbeeld een verzoek tot verwijdering. Een van de redenen is dat wij gebonden zijn aan een wettelijke bewaartermijn en deze termijn bijvoorbeeld nog niet is verstreken.

Klachten
Indien u ontevreden bent over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u dit tevens via info@munker.com aan ons doorgeven. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wijzigingen in de privacyverklaring Deze privacyverklaring is vastgesteld op 10-03-2021 en voor het laatst gewijzigd op 10-03-2021. Vanwege mogelijke wijzigingen in wet- en regelgeving en/of wijzigingen in de verwerking van persoonsgegevens behoudt Munker zich het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, adviseren wij deze privacyverklaring regelmatig te bekijken. Contactgegevens Munker is de verwerkingsverantwoordelijke voor de bovengenoemde verwerkingen, omdat wij het doel en de middelen van de verwerking bepalen. Munker is gevestigd te (7558 PJ) Hengelo aan de Oosterveldsingel 1 en te bereiken via: info@munker.com.